2018-07-17

 

Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ) ”Dahl of Sweden”
har erhållit order värd cirka 17 500 000 kronor från ny kund i Sydostasien.

 

”Dahl of Sweden” erhöll i slutet av förra veckan en första startorder värd omkring 17, 5 miljoner kronor från en ny kund som är verksam i Sydostasien och i Indien.
Ordern innebär att vi omedelbart startar tillverkning av vår premiummodell Dahl Vision samt Dahl InTouch P+.
Ordern är den första av flera planerade från samma kund och kommer då att utökas till att även omfatta vår feture phone Dahl InTro.

Dahl InTro kommer inom kort att lanseras i delar av den gigantiska Indiska marknaden.

”Kunden som vi erhållit inköpsordern från är verksam på flera marknader i Asien, vilken gör det extra intressant då det snabbt blir fråga om stora volymer. Att vi dessutom tecknat en order som omfattar fler av våra modeller är mycket glädjande. Vi ser fram mot ett samarbete till gagn för bägge parter” säger Sören Alm (CEO) säger Sören Alm (CEO)

För ytterligare information kontakta:
DAHL Sweden Mobile Technology AB (publ)
Sören Alm, VD
soren.alm@dahlmobile.com
Telefon: +46 (0)724 021 742

alternativt gå in på www.dahlmobile.se

Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ) ska som Svenskt varumärke ”Dahl of Sweden” med Svensk kvalitet och Svensk design utveckla, tillverka och sälja smartphones, surfplattor, laptop samt kringutrustning. Utvecklingen ska hela tiden drivas genom ett nytänkande och vår ambition är att alltid räknas som en av de tio främsta i världen både kvalitetsmässigt och beträffande teknisk höjd. Bolaget ska inom två år vara ett etablerat varumärke på den internationella marknaden för smartphones.