2018-07-02

 

Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ) ”Dahl of Sweden” har utvecklat sin första feturephone för de Asiatiska och Afrikanska marknaderna.

 

Dahl of Sweden har i egen regi utvecklat en featurephone (en med fysiska knappar) som uppfyller de grundläggande funktionerna, modellen är mycket prisvärd och vi kommer att sälja den för under $10 till operatörer, distributörer och återförsäljare. Denna typ av mobil är på grund av det låga priset fortfarande mycket efterfrågad i många utvecklingsländer och säljer i mycket stora volymer.

”Att vi utvecklat en fetaure-phone är enbart på grund av den stora efterfrågan som vi mött i samtal och möten med distributörer och återförsäljare på den Afrikanska kontinenten samt i Asien. Det är ett avsteg från vår plan att enbart tillverka smartphones men våra kontakter har kraftfullt framhållit fördelarna med att även ha en mycket billig modell i vår produktportfölj” säger Sören Alm (CEO)

DAHL-InTro-7.1.png

För ytterligare information kontakta:
DAHL Sweden Mobile Technology AB (publ)
Sören Alm, VD
soren.alm@dahlmobile.com
Telefon: +46 (0)724 021 742

alternativt gå in på www.dahlmobile.se

Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ) ska som Svenskt varumärke ”Dahl of Sweden” med Svensk kvalitet och Svensk design utveckla, tillverka och sälja smartphones, surfplattor, laptop samt kringutrustning. Utvecklingen ska hela tiden drivas genom ett nytänkande och vår ambition är att alltid räknas som en av de tio främsta i världen både kvalitetsmässigt och beträffande teknisk höjd. Bolaget ska inom två år vara ett etablerat varumärke på den internationella marknaden för smartphones.