2018-05-31

 

Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ) ”Dahl of Sweden” första levererans av smartphones till Mauretanien.

 

Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ) ”Dahl of Sweden” har fått en testorder från en ledande distributör i Mauretanien.

 

Dahl of Sweden har inlett ett samarbete med en ledande distributör i Mauretanien och erhållit sin första order från denne. Vi ser detta som inledningen på ett framtida långsiktigt samarbete som syftar till etablera vår närvaro i denna del av Afrika. ”Vi har under en längre tid fört diskussioner med presumtiva kunder i flera av länderna i Nordvästra Afrika, att det blev distributören i Mauretanien som blev den första att erhålla leverans, är enbart glädjande. Vi förväntar oss många liknande och större order från grannländerna inom kort” säger Sören Alm (CEO).

 

För ytterligare information kontakta:
DAHL Sweden Mobile Technology AB (publ)
Sören Alm, VD
soren.alm@dahlmobile.com
Telefon: +46 (0)724 021 742

alternativt gå in på www.dahlmobile.se

Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ) ska som Svenskt varumärke ”Dahl of Sweden” med Svensk kvalitet och Svensk design utveckla, tillverka och sälja smartphones, surfplattor, laptop samt kringutrustning. Utvecklingen ska hela tiden drivas genom ett nytänkande och vår ambition är att alltid räknas som en av de tio främsta i världen både kvalitetsmässigt och beträffande teknisk höjd. Bolaget ska inom två år vara ett etablerat varumärke på den internationella marknaden för smartphones.