2018-05-31

 

Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ) ”Dahl of Sweden” har träffat avtal avseende försäljning genom ”Teachers Credit Union” i Västafrikanskt land.

 

Genom ett avtal med lärarförbundet i ett Västafrikanskt land startar Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ) ”Dahl of Sweden” försäljning av sina produkter.

 

Ett samarbetsavtal mellan Dahl of Sweden och Teachers Union´s Credit Union har träffats genom vilket bolagets produkter kommer att säljas via en sk. credit union i landet. Detta är ett etablerat sätt att sälja olika produkter i Afrika, som innebär att credit union köper av oss och säljer vidare på kredit till slutkunden därefter avbetalas köpet via löneavdrag under en avtalad period. Leverans av de första enheterna är planerad att ske i dagarna. Dahl InTouch P är den första produkten som lanseras, men över tid kommer hela vår produktportfölj att erbjudas medlemmarna. Avtalet kommer att stärka vårt varumärke på den aktuella marknaden och vi kommer att erbjuda service och reparationer på lokal nivå. ”

Vi har under en lång tid fört diskussioner med den aktuella kunden, det är med stor glädje jag konstaterar att vi äntligen vunnit över de andra tillverkare som hittills levererat mobiler. Det som avgjorde till vår fördel är vår ambition att leverera en produkt med svensk kvalitet till ett konkurrensmässigt pris med goda garantivillkor.” säger Sören Alm (CEO)

Samarbetet kommer att utökas till att omfatta de ytterligare afrikanska länder där denna Credit Union har verksammhet.

 

För ytterligare information kontakta:
DAHL Sweden Mobile Technology AB (publ)
Sören Alm, VD
soren.alm@dahlmobile.com
Telefon: +46 (0)724 021 742

alternativt gå in på www.dahlmobile.se

Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ) ska som Svenskt varumärke ”Dahl of Sweden” med Svensk kvalitet och Svensk design utveckla, tillverka och sälja smartphones, surfplattor, laptop samt kringutrustning. Utvecklingen ska hela tiden drivas genom ett nytänkande och vår ambition är att alltid räknas som en av de tio främsta i världen både kvalitetsmässigt och beträffande teknisk höjd. Bolaget ska inom två år vara ett etablerat varumärke på den internationella marknaden för smartphones.